Rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide rektorite koostöökohtumine

19.02.2024

14. veebruaril kohtusid rakenduskõrgkoolide rektorid Eesti Kunstiakadeemias ülikoolide rektoritega, et kõrghariduse käekäiku puudutavad küsimused koos läbi arutada ning kaardistada nõukogude seisukohad.

 

Kohtumisel käsitleti kõrghariduse rahastamise väljavaateid ning seda, kuidas koolide akrediteerimisprotsessi paremaks muuta, samuti e-ülikooli ja digitaliseerimise küsimusi ning rahvusvahelise õppega seotud väljakutseid. Osalenud rektorite seisukoht oli, et senine 15% kõrghariduse rahastamine peab jätkuma ning põhjalikku arutelu vajab ka jätkusuutlik kõrghariduse rahastamise plaan aastateks 2027+.

 

Akrediteerimisprotsessi parandamiseks saadavad rektorid Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurile ühised ettepanekud, milles tuuakse esile, et senise standarditele vastamise ja kontrolli kõrval vajab oluliselt suuremat tähelepanu kõrgkoolide ambitsioonide ja individuaalsete arendusvajaduste toetamine. Kõrgkoolid on seisukohal, et tänane akrediteerimissüsteem ei toeta koolide initsiatiivi oma tegevuse kitsaskohtade märkamisel ja avamisel, vaid pigem pärsib seda.

 

Rakenduskõrgkoolidele olulise küsimusena tutvustas Ulla Preeden nõukogu vaadet rahvusvahelise hariduse pakkumisele, rõhutades, et Eesti majandus ja ühiskond vajavad spetsialiste, keda rakenduskõrgkoolid on valmis koolitama. Samuti vajab riik strateegilist vaadet, millistest päritoluriikidest oleme valmis talente vastu võtma ning kuidas muuta Eesti nende jaoks atraktiivseks. Rakenduskõrgkoolide hinnangul aitaks tark õpiränne julgeolekuriske maandada ning laiemalt on rahvusvahelistumine oluline ka hariduse ekspordi ning hariduse- ja teaduse kvaliteedi võtmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohtumisel osalesid Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ülikoolide rektorite nõukogust ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor Piret Viirpalu, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektor Andrus Pedai ja Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogust.