Rakenduskõrgkoolide raamatukogude panus teaduse arenguks

05.10.2023

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ELNET Konsortsiumi koostöö tõi rakenduskõrgkoolidele ligipääsu seitsmele uuele teadusandmebaasile. Andmebaaside kasutus võimaldab teha rakenduskõrgkoolidel veelgi kvaliteetsemat õppe- ja teadustööd.

 

Ühises koostöös ellu viidud algatus toob rakenduskõrgkoolidele kasutada seitse uut teadusandmebaasi: Oxford University Press, Proquest Ebook Central,  Wiley, ScienceDirect, Scopus, Cambridge University Press ja Taylor & Francis Online. Need andmebaasid hõlmavad paljusid erinevaid teadusvaldkondi alates tehnoloogiast ja inseneriteadustest kuni sotsiaalteadusteni, pakkudes õppuritele, õppejõududele ja teaduritele rikkalikke teadusartiklite kogumeid.

 

„Kindlasti ei piirdu andmebaaside kasutegurid vaid akadeemilise maailmaga, vaid aitavad kaasa ka ühiskonna arengule tervikuna. Uued teadmised ja innovatsioon, mis saavad alguse nende andmebaaside kaudu, leiavad tee praktiliste lahenduste ja rakendusteni, mis omakorda mõjutavad majandust, tehnoloogiat ja ühiskonnaelu,“ ütles RKRNi juht Ulla Preeden. Ta lisas, et Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium ning Elnet Konsortsium on tõestanud, et investeeringud teadmiste infrastruktuuri kannavad vilja ja loodetavasti jätkub hea koostöö ka edaspidi.

 

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu juures tegutseb aktiivselt raamatukogude töörühm, mis koondab kõikide rakenduskõrgkoolide raamatukogunduse valdkonna eestvedajaid. Hetkel tegutseb töörühm Sisekaitseakadeemia eestvedamisel. Sisekaitseakadeemia arendusprorektor Triinu Kaldoja sõnul on saavutatud koostöö näol põhjust rõõmustamiseks, kuna tegemist on väga mainekate ja rahvusvaheliselt tunnustatud andmekogumikega, mis toovad rakenduskõrgkoolide liikmeskonnale hindamatut kasu eeskätt teadus- ja arendustegevustes . „Aga teisalt on ka töö uutele andmebaasidele ligipääsu saamiseks suunanud rakenduskõrgkoolide raamatukogutöötajaid suuremale koostööle,“ tõdeb Kaldoja.

 

Raamatukogude töörühm on arutanud muuhulgas seda, kuidas ja milliste kanalite kaudu andmebaaside infot võimalikult efektiivselt edastada, hoidnud teineteist kursis tekkinud probleemidega ning septembris toimuval ühisel hoogtööpäeval on plaanis koostada põhjalik rakenduskõrgkoolide ülene kasutajauuring. Uuringus keskendutakse muuhulgas ka aspektidele, kas ja kuidas seostub andmebaaside kasutus õppurite õppeedukusega ning töötajate produktiivsusega.

 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu koostöövõrgustikku kuuluvad Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Lennuakadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Akadeemia, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Sisekaitseakadeemia.

 

Ühises koostöös ellu viidud algatus toob rakenduskõrgkoolidele kasutada seitse uut teadusandmebaasi. Foto: Sisekaitseakadeemia