Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi uus tähtaeg on 16. september!

06.09.2019

Pikendasime rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaega 16. septembrini!
Ootame osalema rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja uurimisgruppe, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine!

Konkursi eesmärk
* väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
* tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
* teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.
Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud või neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus vmt ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud (soovitavalt) Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.
Konkursi tingimused
* konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt 16. septembriks 2019 e-posti aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”;
* igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga;
* esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.
Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine
Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon septembrikuu jooksul. Konkursi võidutöö teostanud isikut/uurimisgruppi tunnustatakse stipendiumi ja aukirjaga, mille üleandmine toimub Tallinna Ettevõtluspäeval oktoobri alguses.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot.
Palun tutvuda ka konkursi STATUUDIGA.
Konkursil osalemiseks palun lae alla ja täida ANKEET.
Lisainfo:
Jana Praun
520 1345
info@rkrn.ee

Konkursi viib läbi sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga.