Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss 2014

28.05.2014

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid/RKRN kuulutavad koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi.

Konkursi eesmärk:
* väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
* tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
* teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemusel on välja töötatud uus rakenduslik teadmine ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud soovitavalt Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

Tingimused:
* konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt 3. septembriks 2014 e-posti aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”. E-kirja adressaatide hulgas peavad sisalduma kõigi töö teostamises osalenute e-posti aadressid;
* konkursil osalevatel rakenduskõrgkoolidel peab olema seotus Tallinna linnaga;
* igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga;
* esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.

Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine:
Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon hiljemalt 17. septembriks 2014. Võitja(te) autasustamine toimub Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldataval Tallinna Ettevõtluspäeval oktoobri alguses.

Võidutöö peaauhind on 640 eurot.

Vaata täpsemalt konkursi statuuti.

Konkursil osalemiseks lae alla ankeet.

Lisainfo:
info@rkrn.ee