Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi uus tähtaeg on 14. september

15.05.2020

Pikendasime rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaega 14. septembrini ja ootame osalema rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja uurimisgruppe, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine!

Konkursi eesmärk:

* väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
* tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga;
* teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud või neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus, tehnoloogia ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud (soovitavalt) Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

Konkursi tingimused:


* konkursil osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt 14. septembriks 2020 e-posti aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”;
* igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga;
* esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.

Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine:


Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon septembrikuu jooksul. Konkursi võidutöö teostanud isikut/uurimisgruppi tunnustatakse stipendiumi ja aukirjaga, mille üleandmine toimub Tallinna Ettevõtluspäeval oktoobris.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.
Palun tutvuda ka konkursi STATUUDIGA
Konkursil osalemiseks palun lae alla ja täida ANKEET

Lisainfo:
Piret Reinus
info@rkrn.ee