Rakenduslike teadustööde konkursi võitja 2019

20.09.2019

Täna kogunes hindamiskomisjon ja valis välja rakenduslike teadus- ja arendustööde 2019. aasta võitja. Konkursile esitati kokku kuus tööd:

*Aire Vaigu (EEK): “Positiivse organisatsioonipsühholoogia küsimustiku väljatöötamine ja konstruktivaliidsuse hindamine”
*Kerli Onno (Sisekaitseakadeemia): “Baltimaade kujtamine Lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise komunikatsiooni seisukohalt”
*Konrad Ilustrumm (Tallinna Tehnikakõrgkool): “3D-prinditud radiaatori projekteerimine tudengi vormeli võistlusautole FEST19”
*Merily Olljum (Tallinna Tehnikakõrgkool): “Eesti tarbija uuring digitaalse rõivamärgistuse väljatöötamiseks”
*Pille Klein (Tallinna Tehnikakõrgkool): “Biolagunevad agrotekstiilid kui alternatiivid polüetüleenkilele maasikakasvatuses”
*Siiri Nool (Kõrgem Kunstikool Pallas): “Villa töötlemise võimalused Eesti villavabrikutes. Eesti päritolu lambavillast lõnga testimine ja kasutamine silmuskoelise toote loomisel”

Võidutööks valiti Konrad Ilustrummi töö, mille puhul komisjon tõi välja, et tegemist on väga praktilise tootearendusprojektiga, konkreetselt olemasoleva toote paremaks arendamisega. Tööd võib pidada 3D-printimise edulooks. Autor on oma mõtteid väljendanud väga selgelt ja arusaadavalt; teinud koostööd Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastega ehk on kasutanud ära tehnikavaldkonna koostöövõimalused. Palju õnne!
Konrad Ilustrumm:
Teema sai valitud, kuna olen seotud Tudengivormeli meeskonnaga, mis andis selleks võimaluse. Projekteerisin vormelautole neljandat aastat jahutussüsteemi ning koos sellega esimest aastat planetaarülekannet ning tahtsin teha midagi, mida ei oleks varem, kas üldse tehtud või ainult katsetatud mõnel korral. Sealt tuli mõte, et 3D-printimine võiks anda võimaluse realiseerida keerulised soojusülekande pindade struktuurid, mille tulemuseks oleks väga efektiivsed soojusvahetid. Tudengivormeli maailmas ei oldud varem sarnast asja tehtud.
Esmaspilgul lihtsana tunduv CAD-mudeli tegemine osutus oodatust keerulisemaks ning ajaliselt pikemaks. Olgu selleks siis arvutusjõudlusest tulenev aeglasem töö või see, et geomeetriad, mis mõtetes olid, ei tahtnud kohati CAD-mudelina realiseeruda. Teine oluline osa oli tootmine, mille jaoks tuli leida võimalused, et lõpptulemus oleks ikkagi prinditav. Üheks oli leida radiaatori kanalite ja paakide kujud, et vältida tugistruktuuride printimist. Teiseks tuli radiaatori ribiga midagi ette võtta. Printer ei tahtnud tulenevalt selle tööprotsessist printida sellise seinapaksusega ribi nagu mudelis oli. Selleks leiti, et kui teha ribi mudelis mitu korda tegelikkusest õhemaks, siis on ikkagi võimalik saada soovitud tulemus.
Oma töö käigus õppisin ma juurde, mis on üldse 3D-printimisega võimalik teha. Teades printimise eripärasid rohkem, siis on tulnud mitu mõtet, mis võiks anda veel parema tulemuse. Lisaks sellele ei olnud ma enne teinud sellist keerulisemat soojusülekande analüüsi. Mul oli ettekujutus, kuidas seda peaks tegema, kuid töö käigus tuli mitmeid ootamatuid üllatusi. Üheks oli see, et enne tuleb kindlasti mõelda kogu protsess võimalikult hästi läbi, et vältida hiljem üleliigseid tegevusi ning mitmeid uuesti tegemisi.
Ma soovin kindlasti jätkata soojusülekandega seotud probleemide lahendamisega. Selleks proovin leida väljundi kusagil ettevõttes peale ülikooli või tuleb see endale ise tekitada. Kõige rohkem huvitaks see, kui ma saan kasutada 3D-printimisest tulenevaid eeliseid, mis muudavad selle teema minu jaoks just kõige huvitavamaks ning võimaldab kasutada oma teoreetilisi teadmisi ja kogu fantaasia vabaks lasta.
Soovitan kõigil tehnikahuvilistel tudengitel Tudengivormeli projektiga liituda. See annab väga väärtusliku kogemuse, kuidas ennast iseseisvalt arendada ning õppida rohkem ja spetsiifilisemalt, kui lihtsalt ülikoolis käia. Kogemus näha ja kogeda, kuidas professionaalses organisatsioonis arendustöö käib, on hindamatu.

Hindamiskomisjoni PROTOKOLL.

Pidulik galaõhtu toimub 9. oktoobril, mil auhinnad üle antakse.

Suur tänu kõigile konkursist osavõtjatele, palju edu teile!