Rektorid: kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö teadusarenduses loob konkurentsieelise

15.03.2023

Teisipäeval, 14. märtsil kohtusid rakenduskõrgkoolide rektorid EASi ja Kredexi ühendasutuse juhatuse esimehe Lauri Lugna, juhatuse liikme Sigrid Harjo ja rakendusuuringute programmi (RUP) juhi Madis Raukasega, et kaasata kõrgkoole lahendama ettevõtete teadmismahukaid arendusi.

 

Kohtumise sisuks oli rakenduskõrgkoolide ja ettevõtete koostöö EASi toetusvahendite ja rakendusuuringute programmi RUP võimaluste abil. Kohtumisel arutati, kuidas rakenduskõrgkoolide potentsiaali paremini teadvustada, osaledes teadus-arenduspartnerina ettevõtete digitaliseerimise, andmete väärindamise, rohepöörde ja kestlikkuse valdkondades. Arutleti, mida saaksid rakenduskõrgkoolid koos toetuse andjaga rohkem ära teha ettevõtete teadlikkuse tõstmisel ja neile innovatsioonipartneriks olles.

 

RKRNi esimees Enno Lend märkis, et kõrgkoolide TAL-võimekus ettevõtetele lisandväärtuse loomiseks on kõrge, aga võimalustest ei pruugi ettevõtjad alati teadlikud olla. „Hea näide on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja TalTechi tudengivormeli projekt. TTK autolaboris toimub innovatsioon lausa reaalajas ja annab mõneski lõigus silmad ette Euroopa suurtele autotootjatele“, tõi Lend esile.

 

EAS/Kredex juhatuse esimees Lauri Lugna rääkis, et ühendasutuse eesmärk on teadvustada eraettevõtetele vajadust kasvatada teadusarenduse osakaalu, et Eesti tõuseks taas innovatsiooniliidriks. „Tootlikkuse kasv ja tulu teenimine teadusmahukatelt toodetelt ja teenustelt on ettevõtluse tulevik“, ütles Lugna. „Ettevõtete teadlikkus rakenduskõrgkoolide uuringutest ja võimekusest anda panus erasektori väärtusinnovatsiooni võiks olla suurem“, märkis Lugna. Ta tõi välja, et kõrgkoolid võiksid edukalt tegeleda terviseandmete väärindamise, uutesse tehnoloogiatesse panustamise ning droonide ja autonoomsete sõidukite arendamisega.

 

Lugna kinnitas, et ettevõtete huvi teadusarenduse investeeringute vastu kasvab, sest konkurents on tihe ning jätkusuutlikkuse eesmärgil tuleks teha tihedat koostööd kõrgkoolidega.

 

Käesolevast aastast rakendub teadus- ja arendustegevuste sihttoetus, millega rakenduskõrgkoolid saavad teadusarenduse võimekust veelgi kasvatada. See omakorda toetab kõrgkoolides veelgi enam ettevõtluskoostööd.