RKRN külas Soome kolleegidel

25.01.2019

25. jaanuaril külastasid RKRN liikmed Soome rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu Arene (http://www.arene.fi) ja Metropolia Rakenduskõrgkooli uut kampust Helsingis, Myllypuros (https://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kampukset/myllypuro/), mis avas uksed aasta alguses ja valmib lõplikult täpselt aasta pärast.
Arene tegevjuht Petri Lempinen andis ülevaate Soome kõrghariduspoliitikast, s.h rahastamisest ja tutvustas Arene igapäevatööd. Arene liikmeteks on kõik Soome 25 rakenduskõrgkooli, kus õpib kokku 145 000 tudengit. Lisaks kõrgkoolidele on Soomes 13 ülikooli.
Arene liikmed, rakenduskõrgkoolide rektorid, on endi hulgast valinud 6-liikmelise juhatuse ja lisaks on moodustatud väiksemad valdkondlikud komiteed, kes tegelevad hariduse, TA, rahvusvahelistumise ja juriidiliste- ning finantsküsimustega.
Tõdeti, et kahe riigi kõrghariduses on nii sarnasusi kui ka erinevusi ning kogemuste vahetamine on kasulik mõlemale poolele. RKRN tegi Arenele ettepaneku külastada sügisel Eestit ja osaleda RKRN laiendatud infopäeval.
Fotol: üleval vasakult paremale: Enno Lend (Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor), Mait Rungi (Eesti Ettevõtluskõrgkooli rektor), Petri Lempinen (Arene tegevjuht), all vasakult paremale: Ülle Ernits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor), Helle Noorväli (Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor), Ulla Preeden (Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor).