RKRN TÄHISTAB VEERANDSAJA TÄITUMIST

17.10.2017

Täna, 17. oktoobril tähistab rakenduskõrghariduse edendamise ja hariduspoliitika kujundamisega tegelev Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) 25. aastapäeva. Nõukogu suurimateks prioriteetideks viimastel aastatel on olnud rakenduskõrghariduse vastavuse suurendamine töömaailma vajadustele ning tööandjate kaasamine õppekavade arendustöösse ja õppetegevusse.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et igal rakenduskõrgkoolil on oma nägu, kuid ühine joon on lõpetajate kõrge tööhõive ja hea nimi tööturul. „Rakenduskõrgkoolid on suutnud üsna sujuvalt reageerida tööturu vajadustele. Olla paindlik ja innovaatiline – see on väikeste kõrgkoolide eelis suurte ülikoolide ees. Loodetavasti jätkub koolide hea koostöö tööandjatega ka edaspidi,“ sõnas minister Mailis Reps.

Rakenduskõrgharidusega spetsialistide järele on tööturul suur vajadus. Rakenduskõrghariduse omandanutest ligikaudu 85% protsenti siirdub tööellu ja ülejäänud asuvad edasiõpingutele. Aastatega on paranenud Eesti rakenduskõrgkoolide õppetaristu, mis on hetkel Euroopa Liidu parimate seas. „Olles külastanud paljusid rakenduskõrgkoole teistes riikides, on erinevus märgatav. Kui kümmekond aastat tagasi olid Eesti rakenduskõrgkoolid mahajäänud koolide liigas, siis nüüd oleme jõudnud eesrindlike hulka,“ tõdes Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor ja RKRN-i esimees Enno Lend.

Rakenduskõrgkoolidesse õppima tulla soovijate arv on olnud stabiilselt kõrge. Eestis tegutseb 13 rakenduskõrgkooli, kus omandab haridust ligikaudu 9000 üliõpilast. Rakenduskõrgharidust iseloomustab pidev koostöö tööandjate ja haridusasutuse vahel, kus uuendatakse õppekavasid lähtuvalt tööandja vajadustest.

RKRN on Eesti rakenduskõrgkoolide katusorganisatsioon, mis loodi 1992. aasta oktoobris Tartu Õpetajate Seminari esimesel rakenduskõrgkoolide rektorite nõupidamisel. Aastakümnete jooksul on RKRN-i kaudu toimunud arvukad ühisprojektid ja rahvusvaheline koostöö teiste riikide rakenduskõrgkoolidega. Rakenduskõrgkoolude Rektorite Nõukogusse kuuluvad Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Piduliku sündmuse raames toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrghariduse edendamise ja hariduspoliitika kujundamise teemaline seminar, mille avab haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnavõtt.