RKRN tunnustas õpilaste teadusfestivalil uurimistöid

14.04.2023

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tunnustas tänavusel õpilaste teadusfestivalil kahte uurimistööd ja premeeris mõlemat autorit 400-eurose eriauhinnaga.

 

Esimese võidutöö autor on Albert Loog Tallinna Reaalkooli 12. klassist, teemaks „Fotopolümeerist SZ2080 3D prinditud nanoarhitektuursete võrestruktuuride pürolüüsijärgse kahanemise uurimine“, juhendajad PhD Hugo Mändar Tartu Ülikoolist ja Reivo Maasik Tallinna Reaalkoolist.

 

Teise võidutöö autor on Mia Marie Sukles Tallinna Reaalkooli 11. klassist ja uurimisteemaks „Inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse tase ja sellest keeldumise põhjused kolme Eesti gümnaasiumi näitel“, juhendajad dr Elen Vettus Ida-Tallinna Keskhaiglast ja õpetaja Tiina Talvi Tallinna Reaalkoolist.

 

Iseloomustades Albert Loogi võidutööd, ütles RKRNi esimees Enno Lend, et tegemist on põhjaliku ja uudse uurimistööga materjaliteaduse valdkonnast. „Autor on silmapaistva analüütilise pädevusega läbi töötanud nii teoreetilise materjali kui ka läbi viinud eksperimentaalsed laboriuuringud,“ ütles Lend.

 

Võidutöö nominendi Albert Loogi sõnul oli uurimistöö aluseks pürolüüsi temperatuuri ja keskkonna mõju struktuuris toimuvale mõõtmete muutumisele ning moonutuste tekkele. Eesmärgi saavutamiseks viidi SZ2080 võrestruktuuridega läbi kuumutused õhk-, vaakum- ja lämmastikkeskkondades temperatuuridel kuni 1000 °C, mõõdeti seejärel struktuuri küljepikkust ning arvutati struktuuri elementaarraku ristkülikukujulisus. Katsete tulemusena leiti, et kõik struktuurid kahanevad pürolüüside lõpptulemusena ligikaudu 37% ning säilitavad pürolüüsi-eelse kuju. Esitatud tulemuste alusel on võimalik jätkata tööd kõige optimaalsema ja tõhusama pürolüüsi meetodi tuvastamiseks.

 

Tunnustades Mia Marie Suklese võidutööd tõdes hindamiskomisjon, et tegemist on olulise uurimistööga hoiakute ja väärtuste kaardistamisel. „Autor on tähelepanu juhtinud olulisele ja aktuaalsele teemale, aidates kaasa terviseteadlikkuse tõstmisele ühiskonnas laiemalt kui ka oma vanusegrupis,“ ütles Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

 

Mia Marie Suklese võidutöö andis kinnituse, et HPV-vastase vaktsineerituse tase on Eestis soovitatust kordades madalam ning põhjustatud peamiselt madalast teadlikkusest. Probleem vajab intensiivset tähelepanu ning ühiskondliku teadlikkuse tõstmist, leidis Sukles oma uurimistöö kokkuvõttes, järeldades, et teadlikkus tõstab HPV-vastase vaktsineerituse taset, mis omakorda hoiab ära suurel hulgal vähki haigestumisi ning seeläbi vähisurmasid.

 

Lisaks võidutöödele otsustas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tunnustada tänukirjaga laste ja noorte vaimset tervist käsitlevat tööd, milleks on Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 12. klassi õpilase Annika Mägimetsa lasteraamat “Tähte ja Lumemetsade saare saladused,” juhendajaks sama gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sandra Sild.

 

Tänavused õpilaste teadusfestivali võidutööd valis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu välja seitsme kandidaadi seast, kelleks olid Albert Loog, Helga-Mai Kivisild, Carl Eelmaa, Romer Raamat, Annika Mägimets, Angelina Roosimägi ja Mia Marie Sukles.

 

Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilaste teadusfestival on igakevadine suursündmus, millega tähistatakse teadussaavutusi ja noorte panust teadusesse.

 

Võitjate autasustamine toimus Eesti Rahva Muuseumis 12. aprillil. RKRNi eriauhinnad ja tänukirja andis üle Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel.