RKRN visioonipäev 2020

09.09.2020

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu korraldab taas iga-aastast visioonipäeva, mis toimub 20. oktoobril Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Seekord keskendume distantsõppe, digipraktika, digipedagoogika ja digikeskkonna teemadele.

Enda vaadet ja kogemusi distantsõppe perioodist avavad nii kõrgkoolide kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad ning tudengid. Esitleme rakenduskõrgkoolide parimaid praktikaid ja näiteid, kuidas läheneti praktiliste asjade õppimisele ning millised loovad ideed tekkisid.

Saame teada, millised on digipedagoogika arengusuunad, nutikad metoodikad ja nende rakendamise võimalused. Samuti teeme ülevaate, milline võiks olla raamatukogu kui uue ajastu tugev struktuuriüksus.

Visandame tulevikuvaate rakenduskõrgharidusest ja arutleme, milliseid kogemusi ja praktikaid saab ka edaspidi rakendada ning millised on õppetöö keskkonna väljakutsed uues olukorras.

Visioonipäev on jälgitav otseülekandena internetis.

Orienteeruv ajakava:

10.00 – 10.30 Registreerimine ja hommikukohv suupistetega

10.30 – 10.45 Tervitus- ja avasõnad. RKRN-i esimees ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli rektor Mait Rungi ja Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katri Raik

10.45 – 11.30 Kogemused distantsõppe perioodist. Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeprorektor Kristina Tamm, HTM-i kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidak, rakenduskõrgkoolide tudengid

11.30 – 12.30 Distantsõppe parimad praktikad rakenduskõrgkoolide näitel

12.30 – 13.15 Buffet-lõunasöök

13.15 – 13.45 Digipedagoogika: tulemusliku digiõppe kavandamine ja toestamine. Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere

13.45 – 14.00 Raamatukogud kaugteenuste ajastul. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskuse lektor/raamatukogutöö koordinaator Kate-Riin Kont

14.00 – 15-00 Kas tulevikus lähme üle 4D-le? Paneeldiskussioonis osalevad RKRN-i liikmed, Kultuurikomisjoni liige Katri Raik, HTM-i kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidak, Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov ja Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja Priit Reiska

15.00 – 15.15 Kokkuvõte ja lõppsõnad. RKRN-i esimees ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli rektor Mait Rungi

Visioonipäeva modereerib Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor Vallo Nuust

Peale visioonipäeva pakume võimalust osaleda Ülemiste City linnakut tutvustaval ringkäigul orienteeruvalt 15.30-16.10

Ootame kõiki huvilisi jälgima visioonipäeva otseülekannet. Registreeri oma osalus hiljemalt 14. oktoobriks siin.

Kohtumiseni!