Tänavune rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võidutöö mõõdab Ülemiste linnaku ökoloogilist jalajälge

29.09.2023

Tallinna Ettevõtlusauhindade galal 27. septembril autasustati rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjat Kadri Looki, kes pälvis konkursil võidu tööga “Ülemiste linnaku ökoloogiline jalajälg”.

 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) ja Tallinna Strateegiakeskuse poolt ühiselt juba 10. aastat korraldatavale konkursile laekus tänavu 20 tööd. Konkursi komisjon valis võitjaks Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor vilistlase Kadri Looki magistritöö “Ülemiste linnaku ökoloogiline jalajälg” (juhendaja Mare Kurvits), mis teeb ettepanekuid Ülemiste City kui targa linna ökoloogilise jalajälje arvutamiseks, vajaliku info kogumise lihtsustamiseks ja kogukonna kaasamiseks. Võitjat tunnustati 600-eurose stipendiumiga.

 

„Tegu on väga põhjaliku metoodika ja suure mõjuga tööga, millel on tugev rakenduslik potentsiaal keskkonnamõju hindamiseks. Kadri Looki töö on ühelt poolt silmapaistev tugeva teoreetilise tausta ja kasutatud andmetöötluse, teisalt väga praktiliste ja vajalike ettepanekute poolest,“ sõnas RKRNi juht Ulla Preeden. Ta lisas, et tegemist on aktuaalse ja olulise teemaga ning kindlasti on võidutöö innustavaks näiteks ka teistele ettevõtetele ja piirkondadele.

 

 „See töö annab olulise panuse mõistmaks Tallinna kui rohelise pealinna ja meie ettevõtete tarbimiskäitumist ning loob ühtlasi võimaluse rakendada uurimistöö tulemusi praktikas muutuste mõjude jälgimiseks, seeläbi ka keskkonnasõbralikemate otsuste tegemiseks,“ kommenteeris võidutööd Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskuse juht Jaanus Vahesalu. 

 

Komisjon tunnustas 450-eurose stipendiumiga ka Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlase Ago Alberti tööd „Töölaud erivajadusega inimesele” (juhendaja Tanel Joost, konsultant Taavi Sööt). Töö eesmärgiks oli luua abivahend konkreetsele erivajadusega inimesele voodis töötamiseks. Konkursi komisjon tõi välja, et tegu on avatud ja empaatilise tööga, millel on suur rakenduslik väärtus ja tugev seos ettevõtlusega. Lõputöö raames loodud töölaud kaasab ühiskonna nõrgemaid, oma puude või erivajaduse tõttu pisut tõrjutuid või koduseinte vahele isoleeritud inimesi ning on abivahendiks leidmaks rakendust tööturul.

 

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor vilistlase Merke Luuki töö „Ringmajandust toetav müügipakendi rebränding leivatoodete näitel” (juhendaja Astri Müül) pälvis samuti 450-eurose stipendiumi. Komisjoni sõnul on tegemist väga aktuaalse teemaga, milles on teostatud põhjalik rakendusliku väärtusega töö, mis keskendub võimalustele, kuidas ettevõtted saaksid müügipakendid keskkonnasäästlikumaks disainida ringmajandusse suunamise eesmärgil.

 

Hindamiskomisjon otsustas lisaks võidutöödele tõsta esile ka kaks olulise mõjuga Sisekaitseakadeemia vilistlaste tööd: Eve Noor-Feldmann, „Elanike mõjutatavus kui latentne oht riigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale massikäitumise kontekstis” (juhendajad Martin Purre ja Anne Valk) ja  Laurelin Männik, „Finantsosakonna tööprotsesside digitaliseerimise võimalused rahvusvahelise kaubandusettevõtte näitel” (juhendajad Jelena Aasma ja Maret Güldenkoh).

 

Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar, võidutöö autor Kadri Look ja Tallinna abilinnapea Joosep Vimm Fotograaf Kalev Lilleorg