Tänavusel visioonipäeval on fookuses kõrghariduse kvaliteedi ja selle hindamise teemad

07.10.2023

17. oktoobril toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgkoolide visioonipäev. Tänavusel visioonipäeval on fookuses kõrghariduse kvaliteedi ja selle hindamise teemad.

 

Visioonipäeva avaettekandes teeb Helka Kekäläinen (KARVI) ülevaate Soome kõrghariduse kvaliteedi hindamise hetkeseisust ja tuleviku vaatest ning jagab Soome inspireerivaid praktikaid. Eesti kõrgkoolide kogemust institutsionaalse akrediteerimise protsessist annavad edasi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden ja Maaülikooli rektor Ülle Jaakma. Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) vaadet senistest kvaliteedi hindamise tulemustest ja tuleviku arengutest jagab agentuuri juhataja Heli Mattisen.

 

Päeva teises pooles kaardistame ühistes aruteludes kõrghariduse hindamise kvaliteedi tänaseid kitsaskohti, ennekõike institutsionaalse akrediteerimise protsessi osas, et koostada sisukad ettepanekud edasisteks arenguteks.

 

Visioonipäeva täiendavad erinevate huvirühmade esindajate arvamused kvaliteetsest kõrgharidusest ja selle tulevikust. Video vahendusel jagavad oma mõtteid Tallinna Ülikooli teadur ja hariduspsühholoog Grete Arro, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor ja HAKA kuratooriumi aseesimees Mait Palts, Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees ja Eesti Tööandjate Keskliidu hariduse töörühma juht Veljo Konnimois ning üliõpilaskonna esindaja õppekavade esma- ja kordushindamistes, Tallinna Ülikooli doktorant Kristel Jakobson-Pallo.

 

Päeva modereerib Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektor Helen Kiis.

 

Palun teatage oma osalemisest SIIN hiljemalt 11. oktoobriks.

 

Visioonipäeva ajakava:

 

9.30 – 10.00

Registreerimine ja hommikukohv

 

10.00 – 10.10

Avasõnad Ulla Preeden, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor

 

10.10  – 10.30

Kõrghariduse kvaliteedi hindamise hetkeseis Soomes ning tuleviku vaade, Helka Kekäläinen, Soome Hariduse Hindamiskeskuse (KARVI) kõrghariduse osakonna juhataja (ettekanne inglise keeles)

 

Videolõik

 

10.30  – 11.00

Rakenduskõrgkoolide kogemus institutsionaalse akrediteerimise protsessist, Ulla Preeden, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor

 

Videolõik

 

11.05 – 11.30

Ülikoolide kogemus institutsionaalse akrediteerimise protsessist, Ülle Jaakma, Maaülikooli rektor

 

Videolõik

 

11.35 – 12.10

HAKA kvaliteedi hindamise kogemused ja tuleviku arengud, Heli Mattisen, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri juhataja

 

 

12.15 – 13.00

Lõuna

 

13.00 – 14.15

Videolõik

Laudkondade arutelud

 

14.15 – 15.15

Arutelude kokkuvõtted

 

15.15

Lõpusõnad

 

Täpsema info visioonipäeva kohta saadame registreerunutele sündmuse lähenedes.

 

Kohtumiseni visioonipäeval!