TEGEVUSE ARUANNE 2014

01.20.15

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2014. aasta tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmete ühistegevused ja omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud sammud. Lisaks on ülevaade kvaliteeditöörühma ja õppeprorektorite tegevustest ja tulevikuplaanidest.
Tutvu tegevuse aruandega lähemalt SIIN!