TEGEVUSE ARUANNE 2015

18.03.2016

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2015. aasta tegevuse aruanne on valmis. Kokku on koondatud RKRN liikmete ühistegevused ja omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade õppeprorektorite ja kvaliteeditöörühma tegevustest aastal 2015 ja tulevikuplaanidest.
Aruandega saab lähemalt tutvuda SIIN!