TEGEVUSE ARUANNE 2016

20.03.2017

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2016. aasta tegevuse aruandega saab tutvuda SIIN.
Aruandesse on koondatud RKRN liikmete ühistegevused ja omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade õppeprorektorite ja kvaliteeditöörühma tegevustest aastal 2016 ja tulevikuplaanidest.