TEGEVUSE ARUANNE 2017

18.06.2018

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2017. aasta tegevusaruandega saab tutvuda siin.
Aruandesse on koondatud RKRN liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused, nt traditsiooniline õppereis välisriiki tutvumaks kohalike kõrgharidusarengutega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade õppeprorektorite ja kvaliteeditöörühma tegevustest aastal 2017 ja nende tulevikuplaanidest.