TEGEVUSE ARUANNE 2018

26.03.2019

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2018. aasta tegevusaruandega saab tutvuda SIIN. Aruandesse on koondatud RKRN liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused, nt traditsiooniline õppereis välisriiki tutvumaks kohalike kõrgharidusarengutega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade õppeprorektorite tegevustest aastal 2018 ja nende tulevikuplaanidest.