TEGEVUSE ARUANNE 2021

02.02.2022

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse edendamiseks ning ühishuvide esindamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade RKRNi erinevate töörühmade tegevusest 2021. aastal ning RKRNi liikmete esindatus erinevates töörühmades ja nõukogudes.

Tegevuse aruandega saab tutvuda SIIN.