ÜLIÕPILASTE ÕPINGUTE KATKESTAMISE UURING

31.03.2015

Valminud on aruanne, mis esitab kokkuvõtte 2014. aastal läbi viidud uuringust kõrgkooliõpingute katkestamiste põhjustest ja õpingute toetamise tugimeetmetest üheksa rakenduskõrgkooli näitel. Uuringu valmimist toetati Haridus- ja Teadusministeeriumi vahenditest ja Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamine – TULE”. Aruandega saab lähemalt tutvuda SIIN.