RKRN koostööuuring “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis”

2014. aasta veebruaris valmis RKRN koostöös uuring “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020”. Rakenduskõrgkoolide arengustsenaariume käsitleva uuringuprojekti peamine eesmärk oli koostada rakenduskõrgkoolide koostööd ning arengumudeleid käsitlev raamdokument, mille fookuses on õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine ning kõrgkoolide vahelise ja rahvusvahelise koostöö edendamine. Uuringu raames analüüsiti Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liikmeskõrgkoolide põhiandmete muutuste dünaamikat aastatel 2008–2012.
Uuringu põhiküsimuseks oli: millised peaksid olema Eesti rakenduskõrgkoolide struktuur ja koostoimemudelid tulevikus, pidades silmas kõrgkoolide põhitegevuste juhtimist, konkurentsivõimet ja väljundi kvaliteeti Euroopa kõrgharidusruumis.
Lisaks Eesti rakenduskõrgkoolide tegevusnäitajate analüüsile koguti andmeid õppereisidelt mitmete riikide rakenduskõrgkoolidesse ja viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud Euroopa Liidu riikide rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogude liikmete ja kõrgharidusekspertidega.
Koostööuuringut toetati EL programmi PRIMUS rahalistest vahenditest.
Tutvu uuringu lõpparuandega lähemalt SIIN!