Uudised

Tööandjate silmis on rakenduskõrgharidusega spetsialistid kõrgelt hinnatud ning tööturg vajaks rohkem praktiliste oskustega töötajaid, kes suudaksid Eesti majanduse viia maailma tippude hulka.   Sihtasutus Kutsekoda poolt loodud Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduste prognoosid (OSKA) toovad välja, et rakenduskõrgharidus on tööjõuprognoosi …

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu visioonipäev tõi kokku rakenduskõrgkoolide, ülikoolide, Eesti hariduse kvaliteediagentuuri, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti üliõpilaskonna, tööandjate ja mitmete teiste esindusorganisatsioonide esindajad, et ühiselt arutleda kõrgkoolide kvaliteedihindamise olukorra ja tuleviku vajaduste üle.   “Kvaliteetse kõrghariduse pakkumine on iga kõrgkooli eesmärk …

17. oktoobril toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgkoolide visioonipäev. Tänavusel visioonipäeval on fookuses kõrghariduse kvaliteedi ja selle hindamise teemad.   Visioonipäeva avaettekandes teeb Helka Kekäläinen (KARVI) ülevaate Soome kõrghariduse kvaliteedi hindamise hetkeseisust ja tuleviku vaatest ning jagab Soome inspireerivaid praktikaid. Eesti …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ELNET Konsortsiumi koostöö tõi rakenduskõrgkoolidele ligipääsu seitsmele uuele teadusandmebaasile. Andmebaaside kasutus võimaldab teha rakenduskõrgkoolidel veelgi kvaliteetsemat õppe- ja teadustööd.   Ühises koostöös ellu viidud algatus toob rakenduskõrgkoolidele kasutada seitse uut teadusandmebaasi: Oxford University …

Tallinna Ettevõtlusauhindade galal 27. septembril autasustati rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjat Kadri Looki, kes pälvis konkursil võidu tööga “Ülemiste linnaku ökoloogiline jalajälg”.   Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) ja Tallinna Strateegiakeskuse poolt ühiselt juba 10. aastat korraldatavale konkursile laekus tänavu …

Uuest õppeaastast asub Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu juhtima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Peamiste fookusteemadena soovib Preeden keskenduda kõrghariduse kvaliteedi ja hindamise teemadele ning rakenduskõrghariduse rahastamisele.   RKRNi eesmärgiks on rakenduskõrghariduse edendamine ja kaheksa Eesti rakenduskõrgkooli ühiste seisukohtade ja tegevuste …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu jagas juunis taas stipendiumeid rakenduskõrgkoolide parimate lõputööde autoritele. Konkursi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid ja tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Parimad lõputööd selgitati välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autoreid tunnustati stipendiumi ja aukirjaga …

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden valiti 7. juunil Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni EURASHE juhatusse. Uues rollis on Ulla Preeden rakenduskõrgkoolide eestkõneleja nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil.   Bukarestis toimunud EURASHE liikmete üldkogul valiti 7. juunil uus EURASHE juhatus, …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab välja iga-aastase stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi.   Rakenduskõrgharidust väärtustava stipendiumi suuruseks on 1000 eurot iga RKRNi …

Minister Kristina Kallas sõnas 9. mail rakenduskõrgkoolide rektoritega kohtudes, et rakenduskõrghariduse tähtsus kasvab ja seda toetavad nii elukestev õpe, õppimiskohustuse pikendamine, aga ka digi- ja rohepöördest tulenevate oskuste vajadus tööturul.   Rakenduskõrgkoolide rektorid kohtusid 9. mail haridusminister Kristina Kallasega, et …