Uudised

Hiljutine rakenduskõrgkoolide visioonipäev Tuleviku elukeskkond kutsus kuulajaid mõtterännakule, kuidas homme elada. Visioonipäeva Tuleviku elukeskkond otseülekanne on järelvaadatav siit. Tuleviku ühiskonna loomine on ka rakenduskõrgkoolide kätes. Selle taga on innovaatilised ideed ja lahendused, samuti rakenduskõrgkoolide teadusarenduse rahastus, tõdes visioonipäeva avades Rakenduskõrgkoolide …

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile kandideeris tänavu 20 tööd erinevatest rakenduskõrgkoolidest. Hindamiskomisjon tõi välja, et kõik esitatud tööd väärivad esiletõstmist ning tulenevalt tööde kõrgest tasemest otsustas välja anda kaks rahalist preemiat. Võidutööks valiti Laura Keidongi töö „Rakenduse COVID-stop manager loomine nakkuste …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kutsub visioonipäevale TULEVIKU ELUKESKKOND! Vaata kava ja jälgi otseülekannet 19. oktoobril kell 10.00 platvormil https://worksup.com/app#id=TULEVIKUELUKESKKOND. Tänavusel visioonipäeval kutsume kaasa mõtlema, millises elukeskkonnas soovime tulevikus elada ja milliseid tulevikke tasuks vältida. Vaatame ja uurime tuleviku elukeskkonna erakordseid lahendusi, mis …

1. septembrist alustab Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) esimehena Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel, asudes rektorite nõukogu juhtima selle 30. tegevusaastal. „Rakenduskõrghariduse võrdsustamine bakalaureusetasemega kaks aastat tagasi on andnud sisule õige vormi ja tõstnud rakenduskõrghariduse õigesse staatusse. RKRN kavatseb jätkuvalt populariseerida …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) jagas juunis taas stipendiumeid parimatele rakenduskõrgkoolide lõputööde autoritele. Parimad lõputööd selgitati välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autorit tunnustati stipendiumiga ja aukirjaga kõrgkoolide lõpuaktustel. Parima lõputöö stipendiumi aastal 2021 pälvisid järgmised rakenduskõrgkoolide lõpetajad: Taaniel Tambet, Kõrgem …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kuulutab välja iga-aastase stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Parima töö valib välja RKRN-i liikmeskõrgkool sisekonkursi korras. Töö autorit …

SA Eesti Rakenduskõrgkoolid/RKRN koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kuulutab välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses …

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRN-i liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ja edendamiseks ning ühistegevuste arendamiseks tehtud sammud. Lisatud on ülevaade RKRN-i erinevate töörühmade tegevustest 2020. aastal …

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kuratooriumi esimeheks valiti RKRNi esindaja, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. Kuratooriumi ülesanneteks on teha ettepanekuid EKKA põhimääruse kinnitamiseks või muutmiseks, valida hindamisnõukogude  ja vaidekomisjonide liikmeid ning EKKA juhataja, kinnitada arengukava ja aastaaruanne ning …