Uudised

Teisipäeval, 14. märtsil kohtusid rakenduskõrgkoolide rektorid EASi ja Kredexi ühendasutuse juhatuse esimehe Lauri Lugna, juhatuse liikme Sigrid Harjo ja rakendusuuringute programmi (RUP) juhi Madis Raukasega, et kaasata kõrgkoole lahendama ettevõtete teadmismahukaid arendusi.   Kohtumise sisuks oli rakenduskõrgkoolide ja ettevõtete koostöö …

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid tegevuse aruandesse on koondatud RKRNi liikmete omavaheline koostöö, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud rakenduskõrghariduse edendamiseks ja ühishuvide esindamiseks tehtavad tegevused. Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerina täidab RKRN keskset rolli rakenduskõrgkoolide infovahetuse tagamisel nii rektorite kui ka valdkondlike …

Sel nädalal kohtusid Kaitseväe Akadeemias kõrgkoolide rektorid, et arutada ühist koostöökogemust ja institutsionaalse akrediteerimise, doktoriõppe ning kõrghariduse rahastamise tulevikuvõimalusi.  „Nende valdkondade arengust ja selle mõjust on ülikoolidel kui ka kõrgkoolidel ühelt poolt küllalt pikk kogemus, teisalt peab enne muutmist põhjalikult …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu koostöös Tallinna Strateegiakeskusega kuulutas välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid rakendusliku suunitlusega uurimusi, tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks ettevõtlus- ja avaliku sektoriga ning teavitada avalikkust rakenduskõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas. …

18. oktoobril toimub Sisekaitseakadeemias Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu visioonipäev “JULGE OLLA”. Tänavusel visioonipäeval kutsume Sind kaasa mõtlema, kas haridus ja haritud inimesed tagavad meie riigi JULGE OLEKU ja kui haridus on väärtus, siis kes tegelevad väärtusloomega? Kuidas tagada Eesti riigile elutähtsate …

7. septembril toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustavad oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel liitub Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu Eesti hea teadustava kokkuleppega. Marten Juurik, Eesti Teadusagentuuri …

Uuest õppeaastast asus Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) juhtima Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, vahetades sellel kohal välja Lennuakadeemia rektori Koit Kaskeli. Täname Koit Kaskelit aktiivse panuse eest RKRNi eestvedamisel just dialoogi algatamisel ja läbiviimisel ühiskonnas. RKRNi uus juht Enno Lend: …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu jagas taas stipendiumeid parimate lõputööde autoritele. Parimad tööd selgitati välja igas kõrgkoolis sisekonkursi korras ning töö autoreid tunnustati aukirjaga kõrgkoolide lõpuaktustel. Stipendiumite suuruseks on 1000 eurot iga liikmeskõrgkooli kohta. Stipendiumi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, …