Uudised

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras. Kõrgkoolide põhitähelepanu …

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogul valmis jaanuaris visioonidokument “Rakenduskõrgharidus aastal 2035”, mille koostamisse panustasid RKRN-i liikmed ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna töötajad. Heideti pilk sellele, mis on viimase 15 aasta jooksul muutunud ning kuhu oleme jõudnud. Analüüsiti kõrghariduse arengusuundi, rahastamise küsimusi …

Eesti Lennuakadeemias toimus 21. veebruaril uue rektori Koit Kaskeli inauguratsioonitseremoonia. Tervituskõne pidas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, kes rõhutas oma kõnes Lennuakadeemia olulisust ja unikaalsust Eesti rakenduskõrgharidusmaastikul ning soovis Koit Kaskelile edu uues ametis ja …

Sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid 2019. aasta tegevuse aruandega saab tutvuda SIIN. Aruandesse on koondatud RKRN liikmete omavaheline koostöö – istungid, üritused, kohtumised koostööpartneritega ja muud ühistegevused, nt traditsiooniline õppereis välisriiki tutvumaks kohalike kõrgharidusarengutega. Samuti leiab aruandest rakenduskõrghariduse propageerimiseks ning edendamiseks tehtud …

Täna käis RKRN külas Riigikogu kultuurikomisjonil. Tutvustati valmivat RKRN visioonidokumenti, mis on koostatud rakenduskõrgkoolide poolt ja osaliselt ka sisendi andmiseks riigi üldisesse haridusstrateegia kujundamisse. Arutleti: *kõrghariduse rahastamismudeli üle, sh rakenduskõrgkoolide teadus-, arendus ja loometegevuse (TAL tegevuse) baasrahastamise puuduse mõjust kõrgkoolide …

22. oktoobril 2019 korraldas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) Eesti Lennuakadeemias visioonipäeva, kus arutleti rakenduskõrghariduse arengusuundade üle Eestis ja Euroopas ning visandati tulevikuvaade, milline on rakenduskõrgharidus aastal 2035. Viimastel aastakümnetel on kõrgkoolide maastik olnud pidevas muutuses: esmalt asutati palju kõrgkoole juurde, …

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid on loodud aastal 2010. Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on Eesti rakenduskõrghariduse edendamine, Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine ning ühishuvide esindamine. Otsime alates 01. jaanuarist 2020 juhatuse liiget, kelle töö sisuks on: • Esindada ja juhtida Sihtasutuse igapäevast tegevust, sh …

RKRN kohtus EKEÜga

25.09.2019

24. septembril võõrustas RKRN Tallinna Tehnikakõrgkoolis EKEÜ (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu) esindajaid. Arutleti rakenduskõrghariduse ja kutsehariduse sisu ning õppekavade sidususe üle, räägiti hariduse hetkeolukorrast, õppe kvaliteedist, tulevikusuundadest ja koostöövõimalustest. Kohtumisel otsustati kujundada võimalusel välja ühised seisukohad ja hoida omavahel regulaarseid …

Täna kogunes hindamiskomisjon ja valis välja rakenduslike teadus- ja arendustööde 2019. aasta võitja. Konkursile esitati kokku kuus tööd: *Aire Vaigu (EEK): “Positiivse organisatsioonipsühholoogia küsimustiku väljatöötamine ja konstruktivaliidsuse hindamine” *Kerli Onno (Sisekaitseakadeemia): “Baltimaade kujtamine Lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise komunikatsiooni …

Pikendasime rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaega 16. septembrini! Ootame osalema rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja uurimisgruppe, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus toode, teenus ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine! Konkursi eesmärk * väärtustada rakenduskõrgkoolide poolt teostatavaid …